De Lingva Aragonensi 8/9

2328

Revista de la Sociedat de Lingüística Aragonesa.

20 de noviembre de 2019, nº 8/9, 210 pp.

P.v.p. 15€

 

Incluye los artículos:

ESTÚDIOS:

El Alto Aragón en el Diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana (DECat) de Joan Coromines. José Enrique Gargallo.

Algunes notes sobre les formes de tractament en aragonès dins el context hispànic. Xavier Frias Conde.

Toponimia del Cartulario de Santa María de Uncastillo (1099-1202). Marcelino Cortés Valenciano.

L´aragonés d´o Campo de Jaca a finals d´o siglo XIX: tres textos de Simón Ena Pérez. Jusep Raúl Usón.

Ribera de Cinca, La Ripacurtia Submersa. Xavier Tomás Arias.

RECENSIONS:

Alta llengua sobrarbenca: Leonardo Escalona (1891-1938). Obra en aragonés belsetan. Gabriel Sanz Casasnovas.

Arredol, fabla u aragonés?. Sobre un manual pa aprender la nuestra llengua. Lluís-Xavier Flores i Abat.

NORMA DE PUBLICACION.